Return to site

Więcej prawa, mniej emocji

Każdy może się pomylić. Gorzej, gdy zamiast przyjrzeć się problemowi, idzie w zaparte i atakuje tych, którzy zwracają uwagę na błąd. 

Przypomnijmy słowa Jacka Wójcickiego z zaprzysiężenia na prezydenta naszego miasta: 
"Macie prawo zadawać pytania i oczekiwać jasnych, rzeczowych odpowiedzi. Macie prawo do informacji o stanie miejskich finansów, gospodarki, edukacji, nauki czy kultury. Macie prawo rozmawiać i dociekać. Wy macie prawo, a ja mam obowiązek wywiązać się wobec was z tego prawa"

Sesja Rady Miasta, 01.12.2014.

Sprawa zatrudnienia sekretarza z obejściem prawa - w toku. Zamiast zaprowadzić w Gorzowie porządek prawny, albo przynajmniej sumiennie pochylić się nad problemem, prezydent pisze OŚWIADCZENIE (jego treść można przeczytac tutaj: http://www.echogorzowa.pl/news/1/mija-dzien/2016-05-12/prowokacja-w-sprawie-obsady-stanowiska-sekretarza-miasta-14774.html) i atakuje. A my? Odpisujemy. I oddajemy się refleksji, czy to naprawdę są tematy, którymi prezydent powinien zajmować głowy mieszkańców?

Oto główne wątki oświadczenia Prezydenta, o wyjaśnienie których prosimy.

W związku z informacjami zawartymi w OŚWIADCZENIU Prezydenta http://www.echogorzowa.pl/news/1/mija-dzien/2016-05-12/prowokacja-w-sprawie-obsady-stanowiska-sekretarza-miasta-14774.html

uprzejmie proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

         1. "Podkreślenia wymaga fakt, iż Pani Agnieszka Stanisławska w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. na stanowisku sekretarza miasta, została zatrudniona zgodnie z prawem"
         2. " Pani A. Stanisławska nie została przeniesiona na stanowisko sekretarza miasta ze stanowiska zastępcy prezydenta" 

- proszę o podanie podstawy prawnej, będącej podstawą zatrudnienia A. Stanisławskiej jako sekretarza miasta

         3. "z końcem marca Pani A. Stanisławska złożyła rezygnację ze stanowiska sekretarza miasta"

- proszę o wyjaśnienie, dlaczego ta informacja nie została przekazana do tej pory mediom ani mieszkańcom. Stanowisko sekretarza jest stanowiskiem niezwykle znaczącym w Urzędzie, jest to jedna z ważniejszych informacji dotycząca funkcjonowania urzędu.

- czy i kiedy zostanie rozpisany konkurs na to stanowisko?

- proszę o wyjaśnienie, jaki wpływ ma rezygnacja Sekretarza na sposób zatrudnienia, o którym mowa w interpelacji?

         4.  "Trudno nie odnieść wrażenia, że cała sprawa wydaje się być ..." 

- Proszę o wyjaśnienie jaki wpływ mają wrażenia na postępowanie w zgłoszonej sprawie.

         5. "...cała sprawa wydaje się być celową prowokacją Pani Aliny Czyżewskiej i radnej Marty Bejnar-Bejnarowicz..."

- komu ta sprawa wydała się być prowokacją?

- bardzo proszę o wytłumaczenie,w jaki sposób wezwanie do przestrzegania prawa jest "celową prowokacją" i do czego - według władz Gorzowa - prowokuje?

- prowokacja jest zamierzonym, podstępnym działaniem wobec osoby/osób, ukierunkowanym na osiągnięcie szkodliwego celu - a zatem, jaki konkretnie cel władza zidentyfikowała w naszym działaniu i wobec kogo ta "prowokacja" miałaby być wymierzona?

Czy radcy prawni, których opinii zasięgał prezydent w tej sprawie, to ci sami radcy, którzy doradzali prezydentowi w sprawie odmowy udostępnienia zarobków doradcy (utajnianie - przypomnijmy - okazało się działaniem niezgodnym z prawem)?

 Mając na uwadze zapis Statutu Miasta Gorzowa Wlkp.: "§115 1.(...) Interpelacja obejmuje wskazanie konieczności rozwiązania problemu i żądanie zajęcia stanowiska przez Prezydenta Miasta"  proszę o informację, dlaczego wskazanie konieczności rozwiązania problemu i żądanie zajęcia stanowiska przez Prezydenta Miasta uznane zostało za prowokację, skoro bez żadnego podtekstu realizuje literalnie zapisy statutu Miasta?

Bardzo proszę o nietraktowanie mieszkańców jako wrogów. Tu potrzeba dialogu, pochylenia się nad prawem i spokojnego rozważenia zaistniałej sytuacji dla dobra miasta. Urząd prezydenta wymaga przyjęcia uwag i prawnego ich rozważenia, a nie oskarżania zaangażowanych w życie miasta mieszkańców o złą wolę.
 

Bardzo proszę o rzetelne i nieemocjonalne wyjaśnienie sprawy.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly