Return to site

Tajne nazwiska kandydatów na dyrektora teatru - ujawniam :)

Tekst pochodzi z mego FB. Jeśli chcecie poczytać dyskusję, to wpadnijcie tu:
https://bit.ly/2NEX51w

Nie wiem, czy nazwiska WSZYSTKICH kandydatów i kandydatek na dyrektora Teatru Jaracza w Olsztynie zostały już opublikowane, więc je tu sobie opublikuję. Nazwiska kandydatów są w KAŻDYM konkursie na dyrektora JAWNE. Bo Art. 61 Konstytucji RP. Bo demokracja. I kropka.

Kiedy pytałam Marszałka o te nazwiska, kilka nazwisk zostawało wciąż przez urząd niepodanych "z uwagi na RODO". To oczywiście bzdura. Dlaczego? O tym poniżej.

A tymczasem - oto WSZYSTKIE nazwiska. I mam ogromną nadzieję, że publikowanie nazwisk wszystkich kandydatów I kandydatek (przez organizatorów konkursu, a nie aktywistów) stanie się standardem w przyszłych konkursach. Bo w momencie otwarcia kopert od kandydatów, ich nazwiska są informacją publiczną i każdy marszałek czy prezydent ma obowiązek udostępnienia ich. Wyrok na ten temat wklejam poniżej:

1) Artur Urbański

2) Beata Kawka

3) Bogusław Jasiński

4) Dariusz Kordek

5) Giovanny Castellanos

6) Janusz Wiśniewski

7) Jerzy Jan Połoński

8 ) Krzysztof Grabowski

9) Magda Grudzińska

10) Piotr Jędrzejas

11) Ryszard Adamski

12) Tomasz Obara

13) Waldemar Raźniak

14) Zbigniew Brzoza ‘

15) Zenon Butkiewicz

Drodzy dziennikarze i dziennikarki oraz zainteresowani. Macie prawo pytać, a organy władzy mają obowiązek Wam odpowiedzieć w pełni. Niewyrażenie zgody przez kandydata na publikację nazwiska NIE MA MOCY PRAWNEJ. Zaś samo pytanie się marszałka o to, czy kandydat wyraża zgodę na ujawnienie jego/jej nazwiska, jest bezpodstawne i nieważne prawnie.

Poniżej mój wniosek - wysyła się taki na email urzędu. Zawarłam w nim "wyjaśnienie", dlaczego Marszałek MUSI udostępnić te informacje, bo chciałam uprzedzić spodziewaną odmowę (kiedy pytali dziennikarze, to im pełnej informacji nie udzielono. Ej, nie pozwalajcie tak się zbywać!).

"Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o informacje publiczną dotyczącą nazwisk kandydatów i kandydatek, którzy złożyli wnioski na konkurs na dyrektora Teatru im. Jaracza w Olsztynie. Informację proszę wysłać na niniejszy adres email.

 

Przy okazji pragnę zauważyć, że nazwiska osób ubiegających się o stanowiska publiczne, są informacją publiczną i podlegają udostępnieniu. II SAB/Po 75/17: "W rozpoznawanej sprawie Sąd przychyla się do stanowiska zaprezentowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych, że informacje związane z naborem kandydatów na stanowiska i funkcje w służbie publicznej, w tym w postaci imion i nazwisk kandydatów, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 3 lit "g" ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 60 i art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, stanowią informację publiczną, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, i dostęp do nich nie podlega ograniczeniu z uwagi na prawo do prywatności, o którym mowa w art. 5 ust. 2 tej ustawy (wyr. NSA z 12 czerwca 2014r., I OSK 2488/13, wyr. WSA w Warszawie z 17 czerwca 2013r., II SA/Wa 392/13)."

 

Nie ma tutaj zastosowania RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 86) - nie narusza krajowych i europejskich przepisów związanych z prawem do informacji. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w swej istocie nie wprowadza żadnych dodatkowych wyłączeń jawności w stosunku do poprzedniej ustawy.

----

Wyrok, który przytoczyłam powyżej, "zrobiliśmy" w zeszłym roku: Sieć Obywatelska - Watchdog Polska i Kaliska Inicjatywa Miejska. I jest PRAWOMOCNY.
I mówi też o tym, że koncepcje programowe są również informacją publiczną! :)

Alina Czyżewska

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly