Cieszę się, że urząd zaczyna zmierzać w stronę jawności i bardzo doceniam tę inicjatywę, ale nie mogę przejść obojętnie obok poważnych uchybień. Wiem wiem, niektórych urzędników denerwuje to, że "Czyżewska do wszystkiego się wtrąca".
Ale mieszkańców denerwuje to, że nasz urząd pracuje po amatorsku, bo pewni urzędnicy nie znają się na swojej pracy. Za nieznanie się - dostają dobre wynagrodzenie. Ja, jak tylko potrafię najuprzejmiej, wskazuję błędy i oczekuję naprawy. Praktycznie rzecz biorąc, pomagam władzy lepiej rządzić i przestrzegać prawa. Ale nie dlatego, że lubię przyłapywać na błędach, tylko dlatego, że chcę, by nasze miasto działało sprawnie i zgodnie z prawem, a przeraża mnie niekompetencja, którą sowicie opłacamy.

Do rzeczy. Kilka dni temu urząd uruchomił nową zakładkę w Biuletynie Informacji Publicznej, dotyczącą udostępniania informacji publicznej. Jak długo jeszcze będzie trwać subiektywne i autorskie podejście do prawa w urzędzie? 

Napisałam skargę.

Szanowny Panie Prezydencie, 

 Składam skargę na Agatę Dusińską, odpowiedzialną za stronę merytoryczną w nowym dziale w BIP: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/292/Dostep_do_informacji_publicznej/ 

oraz na osoby odpowiedzialne za sposób wprowadzania informacji (liczne, rażące literówki oraz jeden, zauważony w pobieżnym oglądzie, błąd ortograficzny).

Bardzo proszę o niezwłoczną naprawę licznych, rażących błędów i uchybień w zawartych tam informacjach i procedurach. 

Częste reorganizacje urzędu skutkują tym, że wiele zarządzeń może się zdezaktualizować - warto, by Wydział Organizacyjny wykazywał tym zainteresowanie, ponieważ zamieszczone Zarządzenie Prezydenta o instrukcji udostępniania informacji, opiera się na Biurze Prasowym, które obecnie nie istnieje.

Co więcej, Prezydent nie ma podstaw prawnych do wydawania zarządzenia w tej sprawie, a więc zostało ono wydane z istotnym naruszeniem prawa.

II SA/Łd 977/15 - Wyrok WSA w Łodzi http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/19C19A6B29

Jednocześnie gratuluję inicjatywy. Publikowanie wniosków i odpowiedzi to cenny krok w kierunku realizacji jawności i przejrzystości urzędu.

Jednak proszę uważniej anonimizować dane wnioskodawców.

Proszę zwrócić SZCZEGÓLNĄ uwagę w realizacji zapytań o informację publiczną, na ustawowy termin realizacji wniosku: "Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku". Ta sprawa w UM traktowana jest dość swobodnie, w najprostszych sprawach urzędnicy odczekują do 14 dnia. Jest to naruszenie prawa.

Dostęp do informacji publicznej jest gwarantem demokracji, bez niego nie może istnieć społeczeństwo obywatelskie, na co wielokrotnie wskazuje w wyrokach Europejski Trybunał Praw Człowieka. Dlatego proszę nie bagatelizowac tematu i podejść do sprawy poważnie i PROFESJONALNIE, a przede wszystkim - zgodnie z prawem. Jeśli potrzebne jest szkolenie - przekazywałam ofertę Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, proszę skorzystać. To fachowcy. Mieszkańcy Gorzowa zasługują na najwyższy poziom obsługi i przestrzeganie prawa.

Przy okazji zwracam się z wnioskiem o kierowanie się Urzędu w Gorzowie w stronę standardów dobrego BIP-u: dobrym zwyczajem nowoczesnego samorządu jest zamieszczanie dokumentów w formie umożliwiającej kopiowanie, wyszukiwanie w dokumencie i wyszukiwanie poprzez zewnętrzne wyszukiwarki, np. google. Dodatkowo, taki plik oprogramowanie do odczytywania treści jest w stanie rozpoznać i przeczytać np. osobie niewidomej.
"Udostępnienie informacji publicznej w przystępny sposób może być istotnym czynnikiem mającym niebagatelny wpływ na zwiększenie zainteresowania obywateli życiem publicznym oraz wzrost aktywności społecznej, co z kolei powinno zaowocować lepszym poznaniem przez władze samorządowe potrzeb lokalnego środowiska." - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - http://administracja.mac.gov.pl/adm/projekty-systemowe/archiwum-projektow-sys/szkolenia-i-pomoc-dora/2015,Minimalny-standard-informacji-dla-Przejrzystej-strony-BIP.html

Życzę dalszych kroków i sukcesów w otwieraniu się Urzędu na obywateli.
Z poważaniem, 

Alina Czyżewska

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly