Return to site

MCK i SB czyli Miejskie Centrum Komercji i Społecznego Biznesu. Koncepcja

Warto przyjrzeć się , czym uraczyć zamierzali nas prezydent i urzędnicy w kwestii kultury. I zastanowić się, do jakich "handli stołkami" jest jeszcze gotowa posunąć się władza kosztem dobra miasta. I jak temu zapobiec...

Oj, będzie się Bogdanowi Mikołajczykowi z Głogowa ten Gorzów czkawką odbijać...

Podczas gdy portale prawicowe przeklejają informacje o "karierze głogowskiego SB-ka w Gorzowie"*, my publikujemy koncepcję artystyczną pana Mikołajczyka, złożoną w konkursie na dyrektora Miejskiego Centrum Kultury. Koncepcję zwycięską, która podbiła serca komisji i usunęła w cień brak doświadczenia i wiedzy kandydata. Koncepcję, która uzasadniła życzenie wynagrodzenia w wysokości 8 tys.zł i która przyćmiła kandydaturę osoby wykształconej kierunkowo, z wieloletnim doświadczeniem, cieszącej się poparciem środowiska kultury w Gorzowie.

Po zwycięstwie Bogdana Mikołajczyka zaczęło w Gorzowie szumieć na temat jego kariery w SB; jedni pytali, inni podsyłali linki i informacje (takie, takie, takie i takie). Pan Bogdan wkrótce rezygnuje z objęcia stanowiska z powodów „formalno-organizacyjnych”. Nieszczęście zostało zażegnane, ale warto przyjrzeć się , czym uraczyć zamierzali nas urzędnicy i prezydent w kwestii kultury. I zastanowić się, do jakich "handli stołkami" jest jeszcze gotowa posunąć się władza kosztem dobra miasta.

I jak temu zapobiec.

Zachowuję oryginalną pisownię, nie ingeruję w interpunkcję, gramatykę itp. Podkreślenia - moje, komentarze w nawiasach kursywą - także moje. Miłej lektury. A na koniec - post scriptum.

KONCEPCJA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

Możliwości finansowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych

Zasadniczym źródłem finansowania pozostaje dotacja budżetu miasta a na decyzję o jej wysokości kadra zarządzająca jednostki ma niewielki wpływ poza opracowaniem racjonalnego uzasadnienia wniosku na kolejne lata. Priorytetem musi być optymalne wykorzystanie dotacji (... ahaaa... ).

Dodatkowe dochody własne są źródłem rozwoju i finansowania innych projektów artystycznych, wspierania obszarów niszowych w kulturze, zakupu sprzętu itp.

Wpływy z nich powiększyć można przez budowanie własnej bogatszej oferty różnego typu komercyjnych wydarzeń artystycznych oraz poprawę efektywności pracy działu akwizycji (... sic!), sprzedaży.

Obszarem szczególnie ważnym będzie budowanie współpracy z lokalnym biznesem.

Celem strategicznym musi być zbudowanie takiej oferty dla przedsiębiorców by zachęcić ich do wspierania w najróżniejsze dziedziny lokalnej kultury. Przedsiębiorca, bez względu na rodzaj działalności lub wielkość firmy będzie mógł z oferty wybrać dla siebie to co doda prestiżu jego firmie albo przyniesie korzyści marketingowo-reklamowe.

Uważam za celowe , po odpowiednim przygotowaniu, zorganizować konferencji/panelu dla lokalnego biznesu prezentujący nową ofertę MCK i możliwości uzyskania korzyści jakie daje wspieranie lokalnej kultury.

Należy też pokazać co MCK może dać na indywidualne zapotrzebowanie płynące ze strony lokalnych firm w sferze kultury (... tak raczej działają agencje artystyczno-eventowe, a nie MCK).

Zakładam , że jeśli chodzi o szczególnie ważne wydarzenia artystyczne/kulturalne będziemy szukali efektywnego wsparcia u firm spoza regionu gorzowskiego.

Przeanalizowania wymaga też ocena możliwości pozyskiwania dofinansowań na wybrane wydarzenia kulturalne z funduszy samorządu wojewódzkiego, pobliskich samorządów lokalnych (...hmmm... To oczywiste, że okoliczne samorządy aż się palą do finansowania naszego Miejskiego Centrum Kultury), a także Ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego (... to piszemy wielką literą).

Wizja działalności i rozwoju instytucji

Kluczową kwestią dla rozwoju i budowania nowej wizji jest zmiana dotychczasowej siedziby na nową. Jeśli prawdziwe są nieoficjalne informacje , że nowa lokalizacja jest przesądzona to moja wizja ma sens.

Sprowadza się ona do zbudowania takiej formuły działalności kulturalnej, w której jej aspekt komercyjny będzie systematycznie wzmacniał się , nie będzie czymś wstydliwym ale będzie dodatkowym motorem wspierania rozwoju oddolnych inicjatyw społecznych, środowisk kulturotwórczych, niszowych dla rozwoju których często dzisiaj brakuje środków finansowania.

Poprawa warunków pracy musi pociągać za sobą efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy, wyższe standardy obsługi klientów oraz większe zadowolenie tych wszystkich którzy z każdej oferty MCK skorzystają.

Oznacza to także potrzebę analizy jak dalej ma wyglądać gorzowski amfiteatr. Co poprawić, zmienić by lepiej służył mieszkańcom i dawał lepsze wyniki finansowe.

Bardzo ważną decyzją będzie zgoda na wprowadzenie do struktury MCK stanowiska Dyrektora ds. artystycznych/programowych. Niemożliwym jest połączenie w jednym stanowisku zadań związanych z poprawą efektywności biznesowej instytucji i prowadzeniem jej komercyjnej strony (...polecam panu pilną lekturę paru ustaw i publikacji na temat zadań samorządu, instytucji kultury itp.) z jednoczesnym dbaniem o jej najwyższy poziom artystyczny i merytoryczny. Rozdzielenie tych kompetencji zagwarantuje lepszą efektywność w obu obszarach działalności.

Będzie też potrzeba przebudowania pionu odpowiedzialnego za działania promocyjne , wizerunkowe i sprzedażowe. Jego wzmocnienie jest istotnym warunkiem realizacji celu pozyskania biznesu do wspierania lokalnej kultury. Ważne jest też to by podnosić jakość promocji gorzowskiej kultury w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich .

  • Program edukacyjno – kulturalny

Kontynuacja dotychczasowych działań, dalszy rozwój będzie przedstawiony po powołaniu dyrektora ds. artystycznych (...Sic!)

  • Program animacyjny

Kontynuacja dotychczasowych działań, dalszy rozwój będzie przedstawiony po powołaniu

dyrektora ds. artystycznych .

  • Program artystyczny

Kontynuacja dotychczasowych działań, dalszy rozwój będzie przedstawiony po powołaniu

dyrektora ds. artystycznych .

  • Program współpracy instytucji z innymi podmiotami oraz twórcami na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym

Kontynuacja dotychczasowych działań, dalszy rozwój będzie przedstawiony po powołaniu

dyrektora ds. artystycznych.

Bogdan Mikołajczyk

Post scriptum 1

Komisja konkursowa obradowała w parademokratycznym składzie: w gronie 9 osób większość to pracownicy urzędu, a więc podlegający prezydentowi. O dziwo, w głosowaniu byli jednogłośni. Przypadek?
Radna Ludzi dla Miasta, Marta Bejnar Bejnarowicz w interpelacji zapytała Prezydenta: "Proszę o informację, dlaczego skład osobowy komisji został dobrany w taki sposób, że większość stanowiły osoby będące w stosunku zobowiązaniowym wobec prezydenta". W odpowiedzi Radna dowiedziała się, że podległość służbowa ma dla Prezydenta nierozerwalny związek z kompetencjami i zaufaniem:

"Istnienie stosunku zobowiązaniowego, tj. podległości służbowej ma istotne znaczenie dla dysponowania kompetentnymi osobami i związane jest z zaufaniem do tych osób".

Nasuwa się pytanie: czy to znaczy, że dla Prezydenta osoby kompetentne i godne zaufania to te, nad którymi ma władzę? I to dysponowanie... Trochę straszno. A może warto, by w wolnej chwili w Ratuszu zastanowiono się nad tym, jakie działania pomogłyby zwiększyć zaufanie obywateli do władzy?

Post scriptum 2

Radna Marta zapytała również, w jaki sposób komisja weryfikowała „nieposzlakowaną opinię”, ujętą w wymogach formalnych. Wobec wybitnej aktywności kandydata jako funkcjonariusza SB, która była tajemnicą poliszynela, odpowiedź urzędu albo jest samobójczym strzałem, albo zakrawa o drwinę z historii:

Oczywiście Prezydent i komisja mogą zasłaniać się nieświadomością w temacie przeszłości kandydata. Cóż, w tej sytuacji taka jest dla władz nauka i argument na rzecz jawności: wiedza o "nieposzlakowanej opinii" szybko by do władz i komisji dotarła, gdyby nazwiska kandydatów przedstawiono opinii publicznej tuż po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń - tak jak zgodnie z prawem się odbywa w innych miastach. Jawność sprzyja i pomaga uniknąć kompromitacji.

O innych kłopotach z konkursem na dyrektora MCK-u pisałam tutaj: "Janusze organizacji".

Alina Czyżewska

______________________________
* o "karierze SB-ka w Gorzowie"możesz przeczytać tutaj albo tutaj.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly